Geschenkkaart FAMILY+

Btw (21 %) recupereerbaar.

Geldig op:
Niet geldig op:
Hoe gebruiken?
Zet de geschenkkaart op uw Xtra-profiel van Colruyt Group

Geef in de Xtra-app of op mijnxtra.be de streepjescode en de veiligheidscode van de geschenkkaart in. Het saldo is meteen zichtbaar.

U kan deze geschenkkaart als betaalmiddel gebruiken bij:

DreamLand, Dreambaby, Colruyt & OKay

Papieren geschenkkaarten: max. 25 kaarten per kasticket.

Digitale geschenkkaarten via Xtra: geen beperking per kasticket.


Carte-cadeau FAMILY+

TVA 21 % récupérable.

Valable sur :
Non valable sur :
Comment l’utiliser ?
Mettez la carte-cadeau sur votre profil Xtra de Colruyt Group

Rendez-vous sur votre app Xtra ou sur monxtra.be et enregistrez le code de sécurité et le code-barres. Le solde est directement visible sur votre compte.

Vous pouvez utiliser cette carte-cadeau comme moyen de paiement chez :

DreamLand, Dreambaby, Colruyt & OKay

Cartes-cadeaux en papier : max. 25 cartes par ticket de caisse.

Cartes-cadeaux numériques sur Xtra : aucune limite par ticket de caisse.