PRIVACYVERKLARING COLLISHOP PROFESSIONAL
BUSINESSKAART EN GESCHENKKAART

1. Algemeen

We beschermen uw gegevens en respecteren uw rechten.

Deze Privacyverklaring gaat uit van Collishop Professional een merk van Etn. Fr. Colruyt nv, gevestigd te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196, en ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0400.378.485 (hierna "Collishop Professional" of "wij" genoemd).

Deze Privacyverklaring informeert u over hoe Collishop Professional in het kader van een professionele samenwerking (hierna “dienst” genoemd) uw persoonsgegevens verzamelt en beheert in uw hoedanigheid van contactpersoon/vertegenwoordiger van een vennootschap/eenmanszaak of als ontvanger van een geschenkkaart.

Persoonsgegevens zijn heel belangrijk voor ons. Wij willen deze dan ook zo goed mogelijk beschermen. Bij het gebruik van uw persoonsgegevens houden wij rekening met de rechten die u heeft.

Om onze dienstverlening aan te kunnen bieden en om ze te verbeteren indien nodig, is het noodzakelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken zoals uw naam en uw e-mailadres. Wij verzamelen deze gegevens in het kader van de dienstverlening waarbij u ons op deze manier persoonsgegevens geeft en deze worden geregistreerd in de klantendatabank van Colruyt Group.

Wij verwerken bovendien bepaalde gegevens van u om u nuttige communicaties te kunnen sturen in het kader van de professionele samenwerking die wij zijn aangegaan. Dat gebeurt alleen als u vooraf de bijhorende opt-in over de marketingdoeleinden van Colruyt Group aanvinkt. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld e-mails sturen om u te informeren over onze producten en diensten of over verschillende aanbiedingen die mogelijks interessant zijn voor u. U kan zich voor deze marketingcommunicatie te allen tijde uitschrijven.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken we?

We verzamelen gegevens die u ons zelf meedeelt, aankoopgegevens, gegevens over bezoeken aan de website, enzovoort.

Gegevens die u aan ons geeft (Businesskaart)

Een deel van de persoonsinformatie die we gebruiken, heeft u ons zelf meegedeeld. Bijvoorbeeld wanneer u zich heeft ingeschreven voor de Businesskaart. Zo bezorgt u ons onder andere uw naam, werkadres, geslacht, taalvoorkeur en contactgegevens. Ook de gegevens die we van u ontvangen wanneer u deelneemt aan enquêtes zijn gegevens die u ons zelf geeft.

Ook de gegevens die we van jou ontvangen wanneer je deelneemt aan enquêtes zijn gegevens die je ons zelf bezorgt.

Gegevens die we ontvangen via uw werkgever (geschenkkaart)

Uw werkgever kan ervoor kiezen om u een geschenkkaart aan te bieden bij één van onze partners. Opdat wij u een geschenkkaart kunnen bezorgen, geeft uw werkgever ons uw privé- of werke-mailadres door. Dat is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Via de website

We houden technische gegevens bij over elk individu dat onze website(s) bezoekt. Voorbeelden hiervan zijn het IP-adres, de browser, gegevens over het toestel en de externe website die naar ons heeft doorverwezen.

Daarnaast houden we bij hoe elke bezoeker de website gebruikt. Zo weten we wanneer mensen onze website bezoeken, hoe een webpagina wordt bekeken, waar er precies wordt geklikt, waar men de website opnieuw verlaat, enzovoort. Deze analyses laten ons toe om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren. Die informatie wordt ook gebruikt om de website aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren en interesses. Zo kunnen we u eerst de meest passende producten, voordelen of advertenties tonen.

Cookies laten ons toe deze kennis op te bouwen over verschillende bezoeken aan onze website heen.

Een cookie is een stukje informatie die uw browser voor ons opslaat en ons op een later moment – bijvoorbeeld bij een volgend bezoek – opnieuw doorstuurt. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, kan u terugvinden in ons cookiebeleid: https://www.colruytgroup.com/nl/cookies.

3. Waarom en op welke basis verzamelen wij uw persoonsgegevens?

We hebben uw gegevens nodig om onze diensten te kunnen aanbieden aan de vennootschap of eenmanszaak waarvan u de contactpersoon of vertegenwoordiger bent: afspraken rond bestellingen, leveringen, enz. We hanteren daarbij strenge interne (communicatie)regels en gebruiken uw gegevens om onze dienstverlening naar de vennootschap of eenmanszaak te verbeteren.

1. Verwerking om onze contractuele bepalingen te kunnen uitvoeren

De gegevens die we u vragen, hebben we nodig om onze overeenkomsten met de vennootschap of eenmanszaak waarvan u de contactpersoon of vertegenwoordiger bent te kunnen naleven. Zo kunnen we onder andere naar de juiste contactpersoon professionele communicaties versturen die belangrijk zijn in het kader van de professionele samenwerking.

In het kader van een samenwerking met uw werkgever voor de geschenkkaart, hebben wij uw gegevens nodig voor de uitvoering van de dienstverlening. Enkel zo weten wij naar wie wij de geschenkkaarten mogen opsturen. Wanneer uw bedrijf kiest voor een levering in het filiaal zal u van ons transactionele e-mails krijgen met bijvoorbeeld de melding dat uw bestelling is toegekomen in het filiaal.

2. Onze dienstverlening afstemmen op uw noden

We gebruiken uw gegevens om u de juiste nieuwsbrieven te sturen, u op de hoogte te brengen van een tijdelijke sluiting van een winkel, nieuwe producten, promoties of voordelen die interessant kunnen zijn voor de vennootschap of eenmanszaak die u vertegenwoordigt of waarvan u de contactpersoon bent. U ontvangt dit soort berichtgeving enkel wanneer u zich hiervoor inschrijft. Daarnaast zullen we u één à twee keer per jaar contacteren met de vraag of u de Businesskaart nog wenst te ontvangen.

Als ontvanger van de geschenkkaart zal u geen commerciële boodschappen van ColliShop Professional ontvangen.

4. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Enkel Colruyt Group heeft toegang tot uw gegevens en zal uw gegevens nooit verkopen.

Colruyt Group heeft toegang tot uw gegevens zodra uw vennootschap klant wordt of u een geschenkkaart toegewezen krijgt (bv. om u te kunnen informeren rond verwachte leveringen of de dienstverlening te garanderen).

Hiernaast kan Colruyt Group beroep doen op andere partijen die daarvoor ook toegang nodig hebben tot (een gedeelte van) uw gegevens. Bijvoorbeeld om de persoonsgegevens veilig te bewaren, om folders aan u te richten, enzovoort. Al deze partijen moeten zich houden aan de Privacyverklaring en zullen uw persoonsgegevens nooit voor iets anders kunnen gebruiken dan hierin beschreven wordt.

Ook onder andere advocatenkantoren, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, verzekeringsmaatschappijen of banken zullen toegang krijgen tot een gedeelte van uw persoonsgegevens wanneer dat voor hen nodig is om ons bij te staan bij het behandelen van een dossier, het uitvoeren van projecten, enzovoort.

In sommige gevallen hebben ook bepaalde (overheids)instanties het recht om een gedeelte van uw persoonsgegevens in te kijken of op te vragen. In zo’n gevallen zullen wij uiteraard meewerken.

Hoe dan ook zal Colruyt Group uw gegevens nooit verkopen.

5. Waar bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden in België en op servers binnen de EER bewaard. Om onze dienstverlening mogelijk te maken, heeft ook Colruyt IT Consultancy India toegang tot uw persoonsgegevens.

Sommige dienstverleners gebruiken uw gegevens ook buiten Europa. In alle gevallen worden uw persoonsgegevens veilig verwerkt, in overeenstemming met de wetgeving en de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

Colruyt IT Consultancy India Pvt. Ltd., een dochteronderneming van de Colruyt Group, biedt vanuit India ondersteuning aan Colruyt Group. Zij werken bijvoorbeeld mee aan de ontwikkeling van nieuwe diensten of breiden bestaande apps en websites uit. Hoewel uw persoonsgegevens in België opgeslagen worden, kan het zijn dat Colruyt IT Consultancy India toegang heeft tot uw persoonsgegevens om hun dienstverlening uit te oefenen. Hieronder kunnen ook gevoelige gegevens vallen die u aan ons hebt meegedeeld.1

Sommige van onze dienstverleners werken met uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte om u op die manier een betere en goedkopere dienst te verlenen. In dat geval nemen we de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en de wetgeving.

U kan een kopie vragen van de maatregelen die we hebben genomen door ons te contacteren via de contactgegevens die u onderaan deze Privacyverklaring terugvindt.

6. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij verwijderen uw persoonsgegevens zodra deze niet meer relevant zijn in het kader van de dienstverlening.

We verwijderen uw gegevens wanneer de vennootschap waarvan u vertegenwoordiger bent niet langer gebruik maakt van onze diensten of wanneer u niet langer vertegenwoordiger bent van deze vennootschap.

Wanneer u gebruik maakt van de geschenkkaart, verwijderen we uw gegevens na de vervaldatum die op de geschenkkaart staat. Dit zodat we gedurende de looptijd van de geschenkkaart steevast een correcte service kunnen verlenen bij mogelijke vragen.

7. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

We doen er alles aan om uw gegevens optimaal te beschermen. Toch kunnen we nooit een volledige garantie bieden.

Wij bewaren uw persoonsgegevens op goed beveiligde en gecontroleerde computers.

Wanneer we samenwerken met andere partijen, eisen we van hen eenzelfde niveau van beveiliging.

Ondanks al onze inspanningen op dit vlak, kunnen wij de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens echter nooit volledig garanderen.

8. Wat zijn uw rechten als gebruiker?

We houden altijd rekening met uw wettelijke rechten. U kan foutieve gegevens laten verbeteren, ons vragen uw gegevens niet te gebruiken voor direct marketing, enzovoort.

Colruyt Group hecht heel veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Bij het gebruik ervan houden wij rekening met de rechten die u volgens de wet heeft. Daarom zetten we ze hieronder allemaal op een rijtje. Om deze rechten uit te oefenen, kan u ons contacteren via de contactgegevens die u onderaan deze Privacyverklaring terugvindt.

U kan een overzicht vragen van de persoonsgegevens die we van u bijhouden. U kan foutieve gegevens laten verbeteren en gegevens die niet langer relevant zijn ook laten verwijderen.

U kan uw gegevens laten doorsturen naar een andere partij.

U kan vragen uw gegevens niet te gebruiken voor direct marketing. Dat doet u door gebruik te maken van de uitschrijfmogelijkheid in de marketingmail of door ons te contacteren op het telefoonnummer dat u onderaan deze Privacyverklaring terugvindt.

U kan ons vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken of er bezwaar tegen maken.

Klachten rond de behandeling van uw persoonsgegevens?

Heeft u klachten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Contacteer dan onze functionaris voor bescherming van persoonsgegevens (Data Protection Officer – DPO) op privacy@colruytgroup.com of +32(0)2 363 51 50.

Wanneer hij u onvoldoende kan helpen, kan u ook steeds contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en daar een klacht indienen.

9. Hoe kan u ons contacteren?

Heeft u klachten rond de behandeling van uw persoonsgegevens? Of heeft u bijkomende vragen? Contacteer dan onze functionaris voor bescherming van persoonsgegevens.

Heeft u nog vragen of wilt u graag meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Contacteer dan onze functionaris voor bescherming van persoonsgegevens (Data Protection Officer – DPO). Dat kan op 3 manieren:

10. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Blijf op de hoogte van wijzigingen en lees deze Privacyverklaring regelmatig na.

Onze dienstverlening groeit en evolueert voortdurend teneinde steeds de best mogelijke service te kunnen blijven aanbieden. Daarom zullen wij deze Privacyverklaring regelmatig bijwerken zodat deze steeds correct toelicht hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Hoewel we ons best doen om u op wijzigingen attent maken, raden we toch aan om deze Privacyverklaring regelmatig te bekijken. Het is immers uw eigen verantwoordelijkheid om aanpassingen op te volgen.

De Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 2/1/2020.

PRIVACYVERKLARING COLLISHOP PROFESSIONAL
KINDERFEESTEN EN VOORDELENPLATFORM

1. Algemeen

We beschermen uw gegevens en respecteren uw rechten.

“Xtra Present” wordt uitgebaat en onderhouden door ColliShop Professional, een merk van Etn. Franz Colruyt nv, dat verbonden is met Colruyt Group. Collishop Professional is verantwoordelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvindt in het kader van Xtra Present.

Etn. Franz Colruyt nv heeft Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle als maatschappelijke zetel en is ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0400.378.485. Ook wanneer we “Xtra Present”, “ColliShop Professional”, “wij” of “ons” gebruiken in dit document, verwijzen we naar Etn. Franz Colruyt nv.

Uw persoonsgegevens zijn heel belangrijk voor ons. Wij willen deze dan ook zo goed mogelijk beschermen. Bij het gebruik van uw persoonsgegevens houden wij rekening met de rechten die u heeft volgens de wet.

Om uw cadeau of bestelling op de juiste manier bij u af te leveren en u daarbij een persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we uw persoonsgegevens nodig. Meestal ontvangen we een beperkt aantal persoonsgegevens van het bedrijf of de organisatie die u het cadeau aanbiedt.

Indien deze organisatie heeft gekozen voor het principe van zelfregistratie, bent u de enige die ons persoonsgegevens bezorgt. Daarnaast verzamelen we bijkomende gegevens, telkens u zich op Xtra Present aanmeldt.

Deze Privacyverklaring is enkel van toepassing op persoonsgegevens die in het kader van Xtra Present en deelname aan een kinderfeest verwerkt worden. Wanneer u wordt doorverwezen naar een andere website geldt de Privacyverklaring van die website of toepassing.

2. Welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor “Xtra Present”?

We verzamelen gegevens die u ons zelf meedeelt, aankoopgegevens, gegevens over bezoeken aan de website, enzovoort.

Gegevens die u aan ons geeft

Uw werkgever kan ervoor kiezen om geen gegevens aan ons door te geven. In dat geval dient u zelf uw contactgegevens aan ons door te geven (zelfregistratie). We hebben deze gegevens nodig om onze dienst te kunnen uitvoeren, u op de hoogte te houden van uw bestellingen, …

Telkens u een bestelling plaatst via ons platform houden we dat bij, samen met andere nuttige gegevens zoals wanneer de aankoop gebeurde.

Deze gegevens blijven steeds beschikbaar in uw profiel.

Gegevens die we via uw werkgever ontvangen

In het kader van de voordelen die u krijgt van uw werkgever zal hij een aantal gegevens aan ons doorgeven. Net zoals de gegevens die u ons zelf geeft, hebben we ze nodig om onze dienst te kunnen uitvoeren.

Bij de kinderfeesten heeft ColliShop Professional uw gegevens reeds ontvangen van uw werkgever. Toch zullen wij bepaalde gegevens opnieuw opvragen om te controleren of de juiste personen de juiste kortingen/cadeaus krijgen. We behouden ons dit recht om fraude tegen te gaan. Naast de gegevens die we van uw werkgever kregen, vragen we geen bijkomende gegevens op.

Via de website

We houden technische gegevens bij over elk individu dat onze website bezoekt. Voorbeelden hiervan zijn het IP-adres, de browser en de externe website of app die naar ons heeft doorverwezen.

Daarnaast houden we ook bij hoe elke bezoeker de website gebruikt. Zo weten we wanneer mensen onze website bezoeken, hoe een webpagina wordt bekeken, waar er precies wordt geklikt, waar men de website opnieuw verlaat, enzovoort. Deze analyses laten ons toe om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren. Deze informatie wordt ook gebruikt om de website aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren en interesses. Zo kunnen we u eerst de meest passende producten, voordelen of advertenties tonen.

Cookies laten ons toe deze kennis op te bouwen over verschillende bezoeken aan onze websites heen. Een cookie is een stukje informatie die uw browser voor ons opslaat en ons op een later moment – bijvoorbeeld bij een volgend bezoek – opnieuw doorstuurt. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, kan u terugvinden in ons cookiebeleid: https://www.colruytgroup.com/nl/cookies.

3. Waarom en op welke basis verwerken wij uw persoonsgegevens?

Al uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om misbruik en fraude te voorkomen of te detecteren.

1. Contractuele verplichtingen

Uw contactgegevens zijn onze link naar u. Ze zijn nodig voor de uitoefening van onze diensten en om de voordelen of promoties die u ontvangt van uw bedrijf aan u te kunnen toekennen. Daarnaast laten ze toe uw bestelling of cadeau correct af te leveren. In het algemeen laten de contactgegevens ons toe u te bereiken elke keer wanneer we u iets willen laten weten of wanneer u ons dat vraagt. Bv. wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.

Zonder contactgegevens is het niet mogelijk om van onze dienstverlening gebruik te maken.

Aankoopgegevens

Uw aankoopgegevens worden om volgende redenen verwerkt:

  • Facturatie: uw bestelling via “Xtra Present” wordt geheel of gedeeltelijk betaald door het bedrijf waarvoor u werkt of de vereniging waarvan u lid bent. Uw aankoopgegevens worden door ons verwerkt om u of uw bedrijf of vereniging te kunnen factureren.
  • Garantie: uw aankoopgegevens worden gebruikt om te bepalen of u nog recht hebt op garantie, zelfs indien u zelf niet meer beschikt over uw aankoop- of garantiebewijs.
  • Wettelijke verplichtingen: we zijn ook wettelijk verplicht een deel van deze gegevens bij te houden voor onder meer fiscale doeleinden, garantieverplichtingen of een eventueel geschil.

2. Onze dienstverlening afstemmen op uw noden

Uw persoonlijke voorkeuren en interesses laten ons toe u beter van dienst te zijn. Zo kunnen we bijvoorbeeld producten die u mogelijks interesseren voorstellen op basis van de producten die u net heeft bekeken of die u in het verleden al heeft besteld.

4. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Colruyt Group

Etn Franz Colruyt nv heeft toegang tot deze persoonsgegevens en kan deze gebruiken zoals hierboven uitgelegd. Bij het plaatsen van een bestelling bij onze partners, zoals ColliShop, DreamLand of Dreambaby, worden uw gegevens opgeslagen in onze databanken om de bestellingen te kunnen registreren. De opname in onze databank is noodzakelijk voor de uitoefening van onze service, anders kunnen wij geen bestellingen verwerken.

Bedrijf/organisatie die u dit voordeel aanbiedt

Het bedrijf of de organisatie die u dit voordeel of cadeau aanbiedt via “Xtra Present”, krijgt toegang tot uw contactgegevens en de relevante aankoopgegevens voor zover dat nodig is voor de facturatie. Zo krijgt het bedrijf bij To Save te zien hoeveel punten u nog heeft of hoeveel punten u heeft uitgegeven aan welk product.

Partners en dienstverleners

Wanneer u een product bestelt via “Xtra Present”, kan het zijn dat we deze bestelling – in uw naam – bij een van onze partners plaatsen. Zij handelen de bestelling dan verder voor ons af. Om dit mogelijk te maken, moeten wij noodzakelijke persoonsgegevens aan hen doorgeven. Zij houden zich echter ook aan deze Privacyverklaring en zullen uw persoonsgegevens nooit voor iets anders gebruiken dan hierin beschreven wordt.

Dat geldt ook voor andere dienstverleners die in sommige gevallen toegang kunnen hebben tot uw persoonsgegevens zoals onder andere advocatenkantoren, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, verzekeringsmaatschappijen of banken.

Bevoegde autoriteiten

Daarnaast moeten wij in geval van een gewettigd verzoek uw persoonsgegevens overmaken aan bevoegde autoriteiten. Elk verzoek zullen wij eerst nagaan en onderzoeken vooraleer wij uw persoonsgegevens effectief overmaken aan de bevoegde autoriteiten.

5. Waar bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden in België en op servers binnen de EER bewaard. Om onze dienstverlening mogelijk te maken, heeft ook Colruyt IT Consultancy India toegang tot uw persoonsgegevens.

Sommige dienstverleners gebruiken uw gegevens ook buiten Europa. In alle gevallen worden uw persoonsgegevens veilig verwerkt, in overeenstemming met de wetgeving en de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

Wij bewaren uw persoonsgegevens op goed beveiligde en gecontroleerde computers. Hoewel uw persoonsgegevens in België opgeslagen worden, kan het zijn dat Colruyt IT Consultancy India er toegang tot heeft om hun dienstverlening uit te oefenen. Hieronder kunnen ook gevoelige gegevens vallen die u aan ons hebt meegedeeld. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven, opgeslagen of op een andere manier verwerkt in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

6. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij verwijderen uw persoonsgegevens zodra deze niet meer relevant zijn in het kader van de dienstverlening.

Wanneer u dit wenst, zullen wij uw data eerder verwijderen. Het is dan uitermate belangrijk dat u al uw aankoop- en garantiebewijzen goed bewaart omdat wij u daarmee niet langer zullen kunnen helpen.

7. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

We doen er alles aan om uw gegevens optimaal te beschermen. Toch kunnen we nooit een volledige garantie bieden.

Wij bewaren uw persoonsgegevens op goed beveiligde en gecontroleerde computers. Wanneer we samenwerken met andere partijen, eisen we van hen eenzelfde niveau van beveiliging.

Het is belangrijk dat u beseft dat er, ondanks al onze inspanningen, steeds een risico is verbonden aan het verzenden van persoonsgegevens over het internet. Wij kunnen de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens nooit volledig garanderen.

8. Wat zijn uw rechten als gebruiker?

We houden altijd rekening met uw wettelijke rechten. U kan foutieve gegevens laten verbeteren, ons vragen uw gegevens niet te gebruiken voor direct marketing, enzovoort.

U kan uw gegevens op elk moment laten schrappen. De dienstverlening en al de bijhorende communicaties worden dan stopgezet.

U kan een overzicht vragen van de persoonsgegevens die we van u bijhouden. U kan foutieve gegevens laten verbeteren en gegevens die niet langer relevant zijn laten verwijderen.

U kan uw contactgegevens laten doorsturen naar een andere partij.

U kan ons vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken of er bezwaar tegen maken. Wellicht zal dat als gevolg hebben dat wij onze dienstverlening voor u moeten stopzetten omdat wij over onvoldoende informatie beschikken om ermee verder te gaan.

U kan zich ook eenvoudig uitschrijven voor direct marketingcommunicaties via de accountpagina op ColliShop Professional.

Heeft u klachten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Contacteer dan onze functionaris voor bescherming van persoonsgegevens (Data Protection Officer – DPO) op privacy@colruytgroup.com of +32(0)2 363 51 50. Wanneer hij u onvoldoende kan helpen, kan u ook steeds contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en daar een klacht indienen.

9. Hoe kunt u uw account verwijderen?

Indien u uw persoonsgegevens wil laten verwijderen, stel ons dan deze vraag via een van de contactpunten hieronder. Als u zich afdoende kan identificeren, brengen wij dit onmiddellijk in orde.

10. Hoe kan u ons bereiken?

Heeft u nog vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Of wilt u graag uw rechten uitoefenen? Contacteer ons dan op een van volgende 3 manieren:

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Onze dienstverlening groeit en evolueert voortdurend om u de best mogelijke service te kunnen blijven aanbieden. Daarom zullen wij deze Privacyverklaring regelmatig bijwerken zodat deze steeds correct toelicht hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Hoewel we ons best doen om u op wijzigingen attent maken, raden we toch aan om deze Privacyverklaring regelmatig te bekijken. Het verdere gebruik van ColliShop Professional houdt steeds een erkenning in van alle wijzigingen in deze Privacyverklaring.

De Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 2/1/2020.